Dekretowanie i księgowanie dokumentów, prowadzenie ewidencji środków trwałych, WNiP oraz wyposażania itp.

Przygotowywanie umów i dokumentów pracowniczych, sporządzanie dokumentów pracowników do ZUS itp.

Jesteśmy Biurem proponującym nowoczesne rozwiązania przy prowadzeniu Twojej Firmy.

Ubezpieczenia, Pomoc w zyskaniu Kredytów, Wynajem sali konferencyjnej, Wirtualne biuro, Szkolenia BHP.

Na życzenie klienta sporządzamy raporty dla potrzeb przedsiębiorstwa oraz potrzebne do banków i innych instytucji.

Księgowość

Księgi Handlowe
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, WNiP oraz wyposażania,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • sporządzanie i wysłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych do US,
 • analiza rozrachunków,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • dla nowych klientów opracowywanie planu kont,
 • opracowanie polityki rachunkowości firmy,
 • udział w badaniu sprawozdań finansowych,
 • udział w kontrolach skarbowych.

Księga przychodów i rozchodów
 • księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, WNiP oraz wyposażania,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • sporządzanie i wysłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych do US,
 • rozliczanie zobowiązań podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • udział w kontrolach skarbowych.

Ryczałt ewidencjonowany
 • ewidencjonowanie przychodów,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • sporządzanie i wysłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych do US,
 • rozliczanie zobowiązań podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • udział w kontrolach skarbowych.